The Scout.org website uses "cookies", both internal and from third parties. Cookies are small text files placed on your end user device and help us to distinguish you from other users, to enhance your experience on scout.org. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies on our website. You can change your browser's cookie settings at any time. To find out more about how we use cookies and how to manage your browser settings read our Cookies Policy.

#National Scout Movement of Armenia

National Scout Movement o...

Subido 26. Nov 2014

President of Armenia visited campsite of HASK

Pan-Armenian annual jamboree was held from August 18-23. Traducir

Leer más

Se el primero en comentar

Anna Sarajian

Subido 20. Sep 2014

We love being scout

Within the framework of mission, 15 children from Yerevan Musical Day care Center No 13, who’ve Traducir

Leer más

Se el primero en comentar

National Scout Movement o...

Subido 31. Mayo 2014

Սերունդնե՛ր, դուք ձեզ ճանաչեք Սարդարապատից…

Մայիսի 28-ին Հայաստանի տարբեր մարզերից շուրջ 180 սկաուտ հավաքվել էր Սարդարապատում: Նրանք իրենց կո Traducir

Leer más

Se el primero en comentar

National Scout Movement o...

Subido 29. Abr 2014

Աղբամանի փոխարեն վերամշակում

Ծիծեռնակաբերդը բազմամարդ էր նաև ապրիլի 26-ին: Ի թիվս այլ կառույցների՝ ՀՄԸՄ-ՀԱՍԿ-ի կամավորները հա Traducir

Leer más

Se el primero en comentar

National Scout Movement o...

Subido 29. Abr 2014

Պատվովս երդվում եմ ծառայել Հայրենիքիս, ազգիս…

Հայ ժողովրդի պատմության ամենացավալի էջը՝ Հայոց ցեղասպանության իրողությունը, արդեն 99 տարի է, ինչ Traducir

Leer más

Se el primero en comentar

National Scout Movement o...

Subido 29. Abr 2014

Մարտունու սկաուտները տոնում են հայ սկաուտի օրը

<<Ես սկաուտ եմ,ես հպարտ եմ>>...Ահա այս խորագիրն էր կրում Մարտունու միավորի անցկացրած Traducir

Leer más

Se el primero en comentar

National Scout Movement o...

Subido 29. Abr 2014

Իմ ընկեր սկաուտը

Հայ սկաուտի օրվա շրջանակներում ՀՄԸՄ-ՀԱՍԿ-ի Աբովյանի միավորը անցկացրեց յուրատեսակ ծրագիր՝ ֆլեշ-մոբ Traducir

Leer más

Se el primero en comentar

National Scout Movement o...

Subido 28. Mar 2014

Скаут любит и защищает растения и животных

25-ого марта НСО Армении “ХАСК” подписала меморандум о сотрудничестве с организацией “Ассоциация Traducir

Leer más

Se el primero en comentar

National Scout Movement o...

Subido 28. Mar 2014

Скаутский семинар класса “Б”

С 21-ого по 23 марта около 80 скаутов приняли участие в скаутском семинаре класса “Б”, который пр Traducir

Leer más

Se el primero en comentar

National Scout Movement o...

Subido 28. Mar 2014

First Success in Debate Club

On March 15th another meeting was held in the club entitled “When young people debate” where the Traducir

Leer más

Se el primero en comentar

Páginas

Are you sure you want to delete this?