วิทยากรการจัดการค่ายพักแรม และการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ

เป็นวิทยากรฝึกอบรมการจัดการค่ายพักแรม และการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ร่วมกับนางณภัค เจริญบุญ ให้แก่ลูกเสือกองร้อยพิเศษโรงเรียนวัดราชา เขตสามเสน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2562 เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ของลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-3 และการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ของลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

Аватар пользователя Sawat
from Thailand, 1 месяц назад

Project Period

Started On
Saturday, October 12, 2019
Ended On
Sunday, October 13, 2019

Количество участников

14

Часы работы

168

Topics

Better World Framework
Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.