การฝึกอบรม

Проект

การฝึกอบรม

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือเหล่าอากาศจากทั่วประเทศเพื่อให้ได้ทราบถึงหลักในการจัดกิจกรรมในวิชาเฉพาะเหล่าอากาศตามแนวทางการจัดกิจกรรมของลูกเสือโลก เรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆตามแนวทางการจัดกิจกรรมของวิชาเฉพาะเหล่าลูกเสืออากาศ

Аватар пользователя Teepscout
from Thailand, 3 года назад

Project Period

Started On
Tuesday, October 3, 2017
Ended On
Friday, October 6, 2017

Количество участников

130

Часы работы

1460

Topics

Adults in Scouting
Are you sure you want to delete this?
Подписка на All World Scouting News Подписка на World News Подписка на Regional News Подписка на Africa Scout Region News Подписка на Arab Scout Region News Подписка на Asia-Pacific Scout Region News Подписка на Eurasia Scout Region News Подписка на European Scout Region News Подписка на Interamerican Scout Region News