อยู่ค่ายพักแรมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 24-30 ชมรมลูกเสือเพื่อสันติภาพ ได้เข้าร่วมปฎิบัติงานในการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล
ของลูกเสือ เนตรนารี และสมาชิกยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2-3 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ทั้งนี้ลูกเสือ เนตรนารี และสมาชิกยุวกาชาด ที่เข้าร่วมโครงการนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้ว
เยาวชนกลุ่มนี้ยังได้ข้อมูลจากการบรรยาย Messengers of Peace จากสมาชิกชมรมอีกด้วย

You should not see this

Комментарии

Аватар пользователя Mamta Swarnkar D.T.C

Great One

Аватар пользователя ISCOUT
from Thailand, 3 года назад

Project Period

Started On
Monday, October 24, 2016
Ended On
Sunday, October 30, 2016

Количество участников

2100

Часы работы

302400

Topics

Adults in Scouting
Youth Programme
Better World Framework

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.