100คนทิ้ง 1คนเก็บ

100คนทิ้ง 1คนเก็บ
- ในปัจจุบันตามพื้นที่ใช้ร่วมกันหรือสาธารณะในอำเภอเมืองกาญจนบุรีมีอยู่หลายจุด และมีผู้เข้าใช้เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน จึงทำให้เกิดความไม่สะอาดเกินขึ้น เช่น การทิ้งขยะไม่ถูกที่ จะด้วยความตั้งใจ หรือ ไม่ตั้งใจก็ตามแต่
- ทางผู้จัดทำจึงเล็งเห็นแล้วว่าการรวมตัวเพื่อจัดทำโครงการ 100คนทิ้ง 1คนเก็บ จะเป็นโครงการที่ดี ทำให้พื้นที่ใช้ร่วมกันหรือสาธารณะในอำเภอเมืองกาญจนบุรีสะอาดขึ้น และยังได้ฝึกให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อฝึกให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เป็นคนคืนค่าแก่สังคมต่อไป

You should not see this

Комментарии

Аватар пользователя Nanthawat Charoensuk

Nice sir

Аватар пользователя ISCOUT

Thank you bro

Аватар пользователя Mamta Swarnkar D.T.C

Wow nice one

Аватар пользователя ISCOUT
from Thailand, 4 года назад

Project Period

Started On
Saturday, July 30, 2016
Ended On
Saturday, September 10, 2016

Количество участников

23

Часы работы

644

Topics

Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.