The Scout.org website uses "cookies", both internal and from third parties. Cookies are small text files placed on your end user device and help us to distinguish you from other users, to enhance your experience on scout.org. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies on our website. You can change your browser's cookie settings at any time. To find out more about how we use cookies and how to manage your browser settings read our Cookies Policy.

Project

NATURAL DİSASTER AWARENESS AND REMEMBERANCE CAMP

21st Aug 2013

Turkish scouts always responded on Nationwide Natural disasters since Early Thirties. One of the Catastrophies happen on 17 August 199 when North West of Turkey hit with a Tremendous earthquake. Thousands people died. Now all area built up again and great infrastructure done. Since Local Municipality of Gölcük sponsors a remembrance event at 0300 AM on 17 August and Scouts participate to this event. A camp in Action since 2009 with training activities on Awareness and response about Natural disasters while The Scouting and Guiding keeps a veryefficient Disaster Response and Search and Rescue Team
 
Türkiye izcileri otuzlardanberi doğal afetlere anında müdahele etmişlerdir. Bu afetlerin en büyüklerinden birisini 17 Ağustos 1999 sabahı Kuzey batı Anaddolu Merkezi İzmir Körfezi olan bir depremle yaşası B,nlerce insane öldü Geçen yıllar içinde yaralar sarıldı. Alt yapı yenilendi. Her yıl anma faaliyetleri ile yaşanan olay 2009 yılından beri Gölcük Belediyesinin düzenlemesi ile izciler tarafından bir kampta yaşanıyor.
 
The Camp with photos with English and Turkish subtitles
Kamp fotoğrafları İngilzice ve Türkçe açıklamaları ile
 
160813  Pigeons for Messengers of Peace Barış habercileri için güvercinler
160813  Opening &  Staff – Açılış ve Yönetim
160813  Opening &  Staff – Açılış ve Yönetim
160813  fire and Crises management Training Yangın ve Kriz yönetimi eğitimi. Yarım gün süren atölyr çalışmaları
160813  disaster Response and First Aid Training Afet müdahele ve ilk yardım Eğitimi
160813 Scout Messengers of peace introduction and Climate change presentations
160813  Real life This is not an Exercise. Yaşamdan Bu bir tatbikat değildir.
160813 Relaxing Time and weaving Crafts workshop Eğlence ve makrome işleri
160813 Educational Games Eğitsel oyunlar
160813 Our exhibitions always attract someone - Sergilerimiz hep birisinin ilgisini çeker
170813 Campfire and 17 August 1999 Remembrance Presentation kamp atesi ve depremin anılması
170813  Ship Cruise and Museum Ship visit Deniz gezisi ve Yarhisar Müze gemisi ziyareti 
170813  Ice Scating Rink  and site seeing. Buz Pateni ve gezi
170813 CAMPFIRE KAMP ATEŞİ
10 -25 08 2013  Staff Asistanlar
There is four files uploaded some f them are in Turkish And some of them re in Turkish and english
17ağustosamp.ppt : Selected photos of all activities Bütün seçilmiş fotoğraflar 
AIH1365MOPprojects digest011.doc : Scout Messengers information Barş habercileri bilgileri
AFETçeşitleri.ppt ; 2011 JOTA Presentation abouut types of Natural and Man Made diastersAfet tatbikatı için hzırlanmış sunu
Ppt0000000.ppt :A preaentation onClimate Change The worst all time man made disaster Tüm zemenların en büyük insan yapısı afeti İklim dğeişimi bilgileri
 
 

Are you sure you want to delete this?