The Scout.org website uses "cookies", both internal and from third parties. Cookies are small text files placed on your end user device and help us to distinguish you from other users, to enhance your experience on scout.org. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies on our website. You can change your browser's cookie settings at any time. To find out more about how we use cookies and how to manage your browser settings read our Cookies Policy.

Project

TA51JOTA DOGANAY SCOUT AND GUIDE GROUP. A PEACE EXPRESS

31st Jul 2013

The facility well prepared with some 8 differant Activity points an a welcome center Troop visited rhe center on previously settled times and enjoyed activities. A special QSL vard used. An opening  seemony a lecture made  for all Troop leaders and some of the participants       
 
Photos 
 
 Jenga İstasyonu We Played Jenga At Thıs Statıon
 Photographer: Cansu Miray Çelik
 
 T-Shirt Boyama İstasy Photographer: Cansu Miray Çelik Onu T-Shırt Paintıng Statıon
  
 Telsiz İstasyonu Ta51jota Ham Statıon
 Photographer: Cansu Miray Çelik
 
 Fırçalar Brushes
Hotographer: Cansu Miray Çelik
 
 
 51. Jo Taya Hoş Geldiniz Bölgesi :)) Welcome To 51.Jota Zone :)) Photographer: M. Serhan Akay
 
Bakır Kabartma İstasyonu Copper Relıef Makıng Statıon
 Photographer: A. Merve İzmirli
 
Mors Kodlu Takılar İstasyonu Mors Coded Ornaments Makıng Statıon Photographer: A. Merve İzmirli
 
Telsiz Amatörü Adayı "Cq Cq Jamboree ..." Ham Recruıter "Cq Cq Jamboree ..."
Photographer: Z. Pınar Öncü
 
Katılımcılar Partıcıpant
 Photographer: M. Kağan İzmirli
 
Jota Özel Defteri :))) Jota Guest Book
 Photographer: M. Kağan İzmirli 
 
JOTA Contacts  Made  with Canada, Switzerland, Finland, United Kingdom, Italy, Netherlands, Poland, Russian Federation, Slovakia,  and several stationsin Turkeyt
  
QSL-card 
 M.KAĞAN İZMİRLİ
 
Station 
 
Special JOTA Call Sign TA51JOTAusedall along contacts
 
6 Number of radio amateurs worked an Radio channels
 
Participants 
Section                    Male  Female
Cubs / Brownies       36       19
Scouts / Guides        19        21
Rover Scouts            14       12
Leaders  & Staff       20       20
 
We Specıaly Thanks To Antrak And Also Doganay Scout Group Leaders And Scouts, who works hard durıng thıs actıvıtıe. at 51.jota, there were 123 scouts and 34 leaders vısıted our statıon and next tıme we'll aım more than thıs a mounth of partıcıpants.
Emir Tagmat
SPECIAL NOTE BY NATIONAL JOTA JOTI CORDINATOR
Thid year Turkish Scout groups and provincial organizations like Ankara kayseri organized JOTA JOTI activities and prepared 16 weblog reports
Looking it Worldwide 191 reports posted about the activities where Turkey have 16.
This global event with  Amateur Radio and internet is a great opportuniy to wolrd youth  on Peace building by makind friends who know each  other.
 
 
 TURKISH
 
 
 

Author: Emir TAĞMAT

 

Website: http://www.doganay.org

 

 
 
17 Ekim – 19 Ekim 2008 tarihleri arasında ANTRAK ‘ın ev sahipliğinde , Ankara İzcilik İl Temsilciliği’nin destekleri ile Doğanay İzci Grubu tarafından organizasyonu ile 51. Jota faaliyeti gerçekleştirilmiştir . 18 Ekim 2008 saat 00.00 itibari ile ilk çağrının yapılması ile etkinlik resmen başlamış ve 19 Ekim 2008 saat 20:00’da binanın terk edilmesi ile son bulmuştur. Etkinlik boyunca , Doğanay , Boran , Ank.Üniversitesi , Şimşek , Barış , Anadolu Kartalları Hava , Sahil Deniz İzci Gruplarından toplamda 123 izci ve 34 liderler telsiz istasyonunu ziyaret etmişler ve bir çok katılımcı , bir fiil telsiz kullanmış ve diğer istasyonlar ile konuşma fırsatı bulmuşlardır . Toplamda 39 adet QSO (telsiz görüşmesi) gerçekleştirilmiş olup. QSL kartları (görüşme onay kartları) hazırlanmakta gönderilmeye hazır hale getirilmektedir. Yapılan yan istasyonlar ve telsiz istasyonu sayesinde katılımcıların bu faaliyetten azami ölçüde istifade etmeleri sağlanmaya çalışılmış ve jota özel defterimizdeki notlar ile izcilerce yazılmış olan pano notlarından tarafımızca anlaşıldığı üzere bu etkinlikte başarılı olunmuştur. faaliyetimizde bizlere destek veren, Antrak Ankara Telsiz ve Radyo Amatörleri Kulübü Derneği'ne, Sayın A.Tahir Dengiz'e, faaliyete Katkıda bulunan İzcilerimiz Ece Güleç, Emine Seda Erbahçeci, Gizem Deniz Demirdizen, Miray Sönmez, Saba Yenice Ve Şeyma Kaya'ya; faaliyeti organize Eden ve aktif görev alan Cansu Miray Çelik, Gizem Hocaoğlu, Pelin Karagülle, Aslıhan Akay, Z.Pınar Öncü, Gökçe Çölgeçen, Merve İzmirli, M.Serhan Akay, B.Erem Öğüt, Emir Tağmat Ve Mustafa Kağan İzmirli'ye teşekkür ederiz.
bakır kabartma, tshirt boyama, mors kodlu takılar, jenga, amatör telsizcilik hakkında bilgilendirme copper relıef, t-shırt paıntıng, mors coded ornaments, jenga playıng, brıef about ham radıo and statıon rules
 
Emir Tagmat
 
JOTA KOORDİNATÖRÜNÜN ÖZEL NOTU
Jotalarda çok yapılan bir hata  izcilerin  tek bir telsiz cihazının başında beklemeleri ce bundan çok sıkılmalıdır. Ankarada ve bazı illere  yapılan jotaların pek çoğunda olduğu gibi bu sorun İletişim ile ilgili istasyonlar kurularak çözülmüştür. Bu yıl çeşitli ülkelerden 191  weblog raporu ilan edildi. Bu raporların 16 tanesinin Türkiyeden verilmesi izcilerimizin heyecanını ve Dünya barışı için katkısını göstermektedir
 U. Savaş Baran
 

Are you sure you want to delete this?