The Scout.org website uses "cookies", both internal and from third parties. Cookies are small text files placed on your end user device and help us to distinguish you from other users, to enhance your experience on scout.org. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies on our website. You can change your browser's cookie settings at any time. To find out more about how we use cookies and how to manage your browser settings read our Cookies Policy.

Project

TA3KM (YAKAMOZ KULÜBÜ) EGE DENİZATI İZCİ GRUBU 2008 JOTA

5th Jul 2013

They participated from İzmir All stations are on photos
 BY MEHMET ALİ YALÇIN
 
2008 JOTA center on İzmir Basmane Train station  2008 izmir jota-joti merkezi Tren istasyonunda
Photo Sunay Duran
 
scouts try to collect points from Action stations
izciler istasyonlardan puan toplamaya çalışıyorlar scouts try to collect points from education stations. This group og JOTI also onefo the few troops who participated World Scout Challenge
Photo Sunay Duran
 
we are learning radio at radio education station...temel teslsizcilik istasyonunda telsizi öğreniyoruz
Photo Sunay Duran
 
scouts count the hour differences between countries by using "bolivian wheel" izciler bolivyalı izcilerin tasarladığı tekerleği kullanarak saat farklarını hesaplıyorlar.
 Photo Sunay Duran
 
jota zamanı it is time to jota
Photo Sunay Duran
 
 
CQ JAMBOREE CQ JAMBOREE THIS IS TA3KM....
 Photo Sunay Duran
 
 
We are forming the joti station... joti istasyonunu kuruyoruz.
Photo Sunay Duran
 
We are learning joti and it is time to get new friends... jotiyi öğreniyoruz ve artık yeni arkadaşlar edinme zamanı
Photo Sunay Duran
 
 
a trip to a ship museum and we are learning the communication methods on the sea. gemi müzesine ziyaret ve denizde muhabere sistemlerini yerinde öğreniyoruz
Photo M.A.Yalçın
 
2008 participation badge of our group-izmir   2008 izmir jota-joti katılım arması
Photo M.A.Yalçın
 
 CONTACTS
 
Australia
we decided answers on the topic of environment about scout challenge and we had learnt that they would come to turkey the following year.Scout challange çevre konusunda soruları ortak cevapladık ve seneye türkiye'ye geziye geleceklerini öğrendik.
 
we got friends from endonasia, australia endonezyadan ve avustralyadan arkadaşlar edindik.
 
JOTA contacts
 
JOTA  Turkey
JOTI  United Arab Emirates, Argentina, American Samoa, Austria, Australia, Brunei Darussalam, Brazil, Canada, Costa Rica, Czech Republic, Germany, Dominican Republic, United Kingdom, Georgia, Greece, Hungary, Indonesia, India, Iraq, Italy, Kenya, Luxembourg, Mongolia, Malta, Mexico, Malaysia, Nigeria, Norway, New Zealand, Oman, Russian Federation, Sweden, Slovenia, Turkey, Taiwan, Province of China, United States
 
Antenna is taking place on the roof of Basmane train station building. telsiz anteni Basmane tren istasyon binası üzerinde yer almaktadır.
 
JOTA Station Call sign TA3KM  İZMİR with 2 0perator
 
JOTI Action  stations
Work on Bolivian Wheel *Bolıvıan wheel yapıldı, öğrenildi.
Semaphore  *semafor
Navy Sİgnal Flags *işaret sancakları
World Scout Challenge *scout challenge
Lands of Adventure Express yourself *macera ülkeleri express eurself
Logo design *logo tasarımı
Ezhibition 51JOTA *51 yıllık logo sergisi *jota istasyonu
İrinciples of Scouting *temel telsizcilik *joti istasyonu
Cartoon station *karikatür istasyonu
İnternational Scouting *uluslararası izcilik istasyonu
Morse Alphabet *mors alfabesi
Wireless kaying *maniple kullanımı
J codes *j - kodları
Elimnation of Powerty *yoksulluğu silelim kampanyası
Ship and Submarine museum *gemi ve denizaltı müzesi gezisi
Maritime communication - denizde *iletişim
Charede game *sessiz sinema(beden dili ile iletişim)
 
 
 
 
A scout should partıcıpate a jamboree durıng hıs scoutıng lıfe and he should move his scoutıng to ınternatıonal platform. JOTS-JOTI  ıs a bıg chance for scouts to meet all scouts all over the world, to get new frıends, to develop themselves. ı can say to all scouts wıth may best wıshes to contınue , develop theır scoutıng wıth the level you had moved. thanks to all scouts and leaders who patıcıpate thıs event because of theır helps to scoutıng.
mehmet ali yalçın
 
Bir izci yaşamı boyunca evrensel boyutta bir jamboreeye katılmalıdır ve izciliğini evrensel boyutlara taşımalıdır. jota-joti gibi bu büyük olay tüm izcilere buluşabilmeleri, tanışıp arkadaş olabilmeleri, kendilerini geliştirebilmeleri için büyük şanstır. dünyadaki tüm izcilere en içten dileklerimizle söylerebilirim ki; izciliğinizi taşıdığınız bu boyutta sürdürmeye, geliştirmeye devam ediniz. tüm izci ve liderlere verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Author Mehmet Ali Yalçın
 
 http://www.yakamozkulubu.tr.gg

Are you sure you want to delete this?