กิจกรรมโรตารี่

เพื่อมิตรภาพและโปรแกรมที่น่าสนใจที่ให้ความรู้ในหัวข้อเกี่ยวกับท้องถิ่นและของโลก สมาชิกภาพสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นตัวแทนของกลุ่มชนทุก ๆ กลุ่มในชุมชน

walaiphorn's picture
from Thailand, 4 months ago

Project Period

Started On
Sunday, August 2, 2020
Ending On
Monday, August 2, 2021

Participants

30

Service hours

120

Topics

Youth Programme
Youth Engagement
Adults in Scouting
Diversity and Inclusion
Safe from Harm
Spiritual Development
Scouting and Humanitarian Action
Better World Framework
Good Governance
Global Support Assessment Tool
Communications and Scouting Profile
Partnerships
Growth

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.