Kapayapaan at Kaalaman para sa Kabataan (KKK)

Ika-29 ng Pebrero, 2020 ginanap ang Kiddie Music & Art Workshop ng Lyrico San Isidro (Music Ministry) para sa kanilang children's choir sa Pawa, Legazpi City.

Inanyayahan si Scout John Philip Gan See upang ibahagi ang kaniyang kaalaman patungkol sa banal na misa. Malugod naman itong tinanggap at patuloy na binigyang diin ang pag-ibig sa Eukaristiya na siyang nagiging daluyan ng buhay kristiyano. Natapos ang workshop ng may kagalakan sa puso ng bawat bata na nandon dahil nagkaroon sila ng mas malalim na kaalaman sa kanilang pananampalataya at pagmamahal sa Diyos.

johnphilipgansee@gmail.com's picture
from Philippines, 6 months ago

Project Period

Started On
Saturday, February 29, 2020
Ended On
Saturday, February 29, 2020

Participants

20

Service hours

120

Topics

Spiritual Development

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.