กิจกรรมประดับเทียนพรรษา

เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาจึงร่วมตกแต่งเทียน

เปรมสิณี101's picture
from Thailand, 2 weeks ago

Project Period

Started On
Friday, July 3, 2020
Ended On
Friday, July 3, 2020

Participants

15

Service hours

15

Topics

Better World Framework

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.