จิตอาสาการป้องกันเชื้อโรคและการควบคุมการติดเชื้อ

เชื้อโรคนั้นมีอยู่รอบตัวเรา แต่ไม่ต้องตกใจ เชื้อโรคส่วนใหญ่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เชื้อบางชนิดกลับมีประโยช์ต่อร่างกาย อย่างเช่นแบคทีเรียในกระเพาะอาหารที่ทำหน้าที่ช่วยย่อยอาหาร สิ่งสำคัญคือการปกป้องครอบครัวจากเชื้อโรคที่อาจก่อให้เกิดโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและการติดเชื้ออื่นๆ

เชื้อโรคแพร่กระจายได้อย่างไร?
แบคทีเรียและเชื้อโรคที่เป็นอันตรายแพร่กระจายเข้ามาในที่พักอาศัยโดยแฝงตัวมากับร่างกายของคนเรา หรือบางครั้งก็ปะปนอยู่ในอาหารและน้ำที่ปนเปื้อน

เราเองมีส่วนสำคัญในการควบคุมแพร่กระจายของเชื้อโรค การทำความสะอาดพื้นผิวที่สกปรกอย่างไม่ถูกสุขอนามัย (เช่น ผ้าที่สกปรก) อาจทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปยังบริเวณอื่นได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้เรายังสะสมเชื้อโรคมากมายไว้บนมือของเราเมื่อเราออกไปทำธุระในที่ต่างๆ และเชื้อโรคจากมือของเราก็สามารถแพร่กระจายไปเกาะอยู่ตามวัตถุทุกชนิดที่เราสัมผัสและยังคงอยู่อย่างนั้นจนกว่าเราจะล้างมือ

และเช่นเดียวกัน ของเหลวแม้เพียงหยดเดียวจากปากของผู้ที่มีอาการป่วยด้วยโรคที่เกิดจากไวรัส เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ ก็สามารถแพร่กระจายไปในอากาศเมื่อผู้ป่วยไอ จาม หรือแม้แต่หายใจ และจะแฝงตัวอยู่บนพื้นผิวที่ละอองน้ำสัมผัส หรือทำให้ผู้อื่นที่หายใจเอาละอองเชื้อโรคดังกล่าวเข้าไปต้องรับเชื้อไปด้วย

เราเรียกสิ่งนี้ว่าวงจรการติดเชื้อ อันเป็นวงจรซึ่งแบคทีเรียอันตรายและเชื้อโรคอื่นๆ แพร่กระจายจากผู้ป่วยไปสู่บุคคลอื่นต่อไปเป็นทอดๆ อย่างไรก็ดี วงจรดังกล่าวสามารถถูกทำลายลงได้

การทำลายวงจรการติดเชื้อ
วิธีที่ดีที่สุดในการหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโรคคือการมีสุขอนามัยที่ดีด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

ล้างมือเป็นประจำ - โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนการรับประทานอาหาร ก่อนและหลังการประกอบอาหาร และหลังจากการไอ จาม หรือเข้าห้องน้ำ หรือเปลี่ยนผ้าอ้อม
ปิดปากหรือจมูกด้วยกระดาษทิชชูเมื่อไอหรือจาม ทิ้งกระดาษทิชชูที่ใช้แล้วลงในถังขยะทันทีที่ใช้เสร็จ จากนล้างมือให้สะอาด
สัมผัสและประกอบอาหารอย่างปลอดภัย ทำความสะอาดมือและพื้นผิวบริเวณที่ใช้ประกอบอาหารอย่างสม่ำเสมอ แยกอาหารดิบออกจากอาหารที่ปรุงสุกแล้ว ปรุงอาหารให้สุกทั่วและเก็บอาหารไว้ในตู้เย็นเพื่อชะลอการเติบโตของแบคทีเรีย
การฉีดวัคซีน (หรือการสร้างภูมิคุ้มกัน) คือวิธีการที่ดีอย่างยิ่งที่จะช่วยปกป้องคุณจากการติดเชื้อที่รุนแรง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกในครอบครัวของคุณได้รับการฉีดวัคซีนตามตารางที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพแนะนำ
ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับอาหารและพื้นผิวที่ต้องมีการสัมผัสอยู่เสมอ เช่น ก๊อกน้ำ มือจับ โทรศัพท์ ปุ่มกดต่างๆ
การทำความสะอาดแตกต่างจากการฆ่าเชื้อย่างไร?
การทำความสะอาด หมายถึงการกำจัดสิ่งสกปรกและเชื้อโรคบางขนิด โดยทั่วไปมักใช้น้ำยาทำความสะอาดและล้างออกให้สะอาดด้วยน้ำร้อน สำหรับของชิ้นเล็กๆ (เช่น ช้อนส้อมหรือเครื่องครัว) การทำความสะอาดด้วยวิธีนี้เพียงพอแล้วสำหรับการใช้งานที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ

การฆ่าเชื้อ หม่ายถึง การฆ่าเชื้อโรคที่มีอยู่เกือบทั้งหมด วิธีการนี้ใช้สำหรับสิ่งของขนาดใหญ่ที่ยึดติดอยู่กับที่เฉพาะซึ่งการนำไปล้างทั้งชิ้นไม่สามารถกระทำได้ (เช่นโต๊ะทำงาน, ชักโครก, อ่างล้างมือ, ชุดโทรศัพท์) การทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณต่างๆ ในที่พักอาศัยอย่างสม่ำเสมอเป็นหนึ่บงในวิธีที่ดีที่สุดที่สามารถช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและแบคทีเรีย

จงจำไว้เสมอว่า แบคทีเรียมีวิธีการแทรกซึมเข้ามาในที่พักอาศัยของคุณเสมอ แม้ในที่พักอาศัยที่สะอาด ศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย ตลอดจนวิธีการปฏิบัติเมื่อคุณหรือคนที่คุณรักมีอาการเจ็บป่วย

Panatda Emma Nimnual's picture
from Thailand, 1 week ago

Project Period

Started On
Friday, June 26, 2020
Ended On
Friday, June 26, 2020

Participants

6

Service hours

12

Topics

Better World Framework
Good Governance

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.