กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม

นวัตกรรม หมายถึงการทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร ไม่ว่าการเปลี่ยนนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติ การเปลี่ยนอย่างถอนรากถอนโคน หรือการพัฒนาต่อยอด

walaiphorn's picture
from Thailand, 1 week ago

Project Period

Started On
Sunday, June 21, 2020
Ended On
Sunday, June 21, 2020

Participants

89

Service hours

1157

Topics

Youth Programme
Youth Engagement
Adults in Scouting
Diversity and Inclusion
Spiritual Development
Better World Framework
Global Support Assessment Tool
Communications and Scouting Profile
Partnerships
Growth
Good Governance
Scouting and Humanitarian Action
Safe from Harm

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.