กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ SDG 17 ข้อ

ทั้งหมดนี้คือเป้าหมาย 17 ข้อ ที่สหประชาชาติ ที่ทั่วโลกจะทำให้ได้ภายในปี 2030 ซึ่งหลายประเทศก็ได้ออกวิสัยทัศน์เชิงนโยบายหลายแบบ ทั้งญี่ปุ่นกับ Society 5.0 , ประเทศไทย 4.0 และ Smart Nation ของสิงคโปร์ เป็นต้น

walaiphorn's picture
from Thailand, 1 week ago

Project Period

Started On
Tuesday, June 16, 2020
Ended On
Tuesday, June 16, 2020

Participants

10

Service hours

800

Topics

Youth Programme
Youth Engagement
Adults in Scouting
Diversity and Inclusion
Safe from Harm
Spiritual Development
Scouting and Humanitarian Action
Better World Framework
Good Governance
Global Support Assessment Tool
Communications and Scouting Profile
Partnerships
Growth

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.