การล้างมือเพื่อป้องกันโควิด-19

การล้างมือเพื่อขจัดสิ่งสกปรกต่าง ๆ เหงื่อ ไขมัน ที่ ออกมาตามธรรมชาติ และลดจำนวนเชื้อโรคที่อาศัยอยู่ชั่วคราว บนมือ การล้างมืออย่างถูกวิธีต้อง

walaiphorn's picture
from Thailand, 1 year ago

Project Period

Started On
Sunday, May 24, 2020
Ended On
Sunday, May 24, 2020

Participants

30

Service hours

60

Topics

Youth Programme
Adults in Scouting
Diversity and Inclusion
Safe from Harm
Spiritual Development
Scouting and Humanitarian Action
Better World Framework
Good Governance
Global Support Assessment Tool
Partnerships
Growth

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.