ทำความดี

เก็บขยะจากพื้น เพื่อทิ้งลงในถังขยะให้เรียบร้อย เพื่อความสะอาดในบริเวณโดยรอบสถานที่ศึกษา

Jantraporn Srisawat's picture
1 week ago

Project Period

Started On
Monday, December 23, 2019
Ended On
Monday, December 23, 2019

Participants

3

Service hours

9
Geolocation

Topics

Diversity and Inclusion

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.