บำเพ็ญประโยชน์การแจ้งผลการสอบทางสื่อออนไลน์

การร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยแจ้งผลทางออนไลน์

alisa0916's picture
from Thailand, 1 week ago

Project Period

Started On
Wednesday, March 25, 2020
Ended On
Wednesday, March 25, 2020

Participants

30

Service hours

90
Geolocation

Topics

Global Support Assessment Tool
Better World Framework
Good Governance
Scouting and Humanitarian Action
Spiritual Development
Safe from Harm
Diversity and Inclusion
Adults in Scouting
Youth Engagement
Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.