จิตอาสาทำแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ

บุคลากร รร จันทศิริวิทยา ร่วมกันทำสเปรย์ แอลกอฮอลล์แจกนักเรียนและผู้ปกครอง

alisa0916's picture
from Thailand, 1 week ago

Project Period

Started On
Wednesday, March 25, 2020
Ended On
Wednesday, March 25, 2020

Participants

50

Service hours

50
Geolocation

Topics

Good Governance
Better World Framework
Scouting and Humanitarian Action
Spiritual Development
Safe from Harm
Diversity and Inclusion
Youth Engagement
Youth Programme
Adults in Scouting

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.