Penarafan Pengakap Raja Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Melaka

Dalam Penarafan Pengakap Raja, Calon Pengakap Raja melalui ujian untuk menjadi seorang Pengakap Raja. Oleh sebab itu, mereka dikehendaki mengambil ujian yang menguji mereka dalam setiap kemahiran yang telah dipelajari oleh mereka. Contohnya, ujian yang dijalankan oleh pihakpbertanggungjawab ialah pengetahuan am, projek model perintis, kawad kaki dan lain-lain lagi. Dalam kem ini, aku berperanan sebagai penolong urus setia yang bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas dalam menolong pihak bertanggungjawab untuk bersedia untuk setiap aktiviti dalam kem. Kesimpulannya, kem ini dapat dijalankan dengan lancar dan syabas. 

Jimmy Aw Yong Jie's picture
from Malaysia, 11 months ago

Project Period

Started On
Tuesday, April 30, 2019
Ended On
Friday, May 3, 2019

Participants

1

Service hours

24

Topics

Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.