ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือให้เป็นผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ(รุนที่๕)

Project

ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือให้เป็นผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ(รุนที่๕)

วิทยากรโครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือให้เป็นผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ(รุ่นที่5)เพื่อสร้างเครือข่าย และชยายผลให้การจัดกิจกรรมลูกเสือมีประสิทธิภาพมากขึ้น พัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนท่าม่วงราษฎ์บำรุง อ.ท่าม่วง จ.กาญจบุรี 

Narudol's picture
from Thailand, 1 month ago

Project Period

Started On
Friday, February 7, 2020
Ended On
Saturday, February 8, 2020

Participants

75

Service hours

900
Geolocation

Topics

Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Subscribe to All World Scouting News Subscribe to World News Subscribe to Regional News Subscribe to Africa Scout Region News Subscribe to Arab Scout Region News Subscribe to Asia-Pacific Scout Region News Subscribe to Eurasia Scout Region News Subscribe to European Scout Region News Subscribe to Interamerican Scout Region News