กิจกรรมการเดินทางไกล

ช่วยดูแลลูกเสือเนตรนารีในการทำกิจกรรมเดินทางไกล

Rungnipa Panprasong's picture
from Thailand, 3 months ago

Project Period

Started On
Saturday, November 30, 2019
Ended On
Saturday, November 30, 2019

Participants

80

Service hours

80
Geolocation

Topics

Scouting and Humanitarian Action

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.