โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหาร บุคลากร ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา ร่วมทำความสะอาดบริเวณวัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร

apiwor's picture
from Thailand, 10 months ago

Project Period

Started On
Thursday, December 5, 2019
Ended On
Thursday, December 5, 2019

Participants

200

Service hours

1000

Topics

Better World Framework

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.