ฝึกทักษะลูกเสือ #2

ฝึกทักษะลูกเสือ # 2 (ทักษะชีวิต) ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 ณ ค่ายผิน วิชชาแจ่ม

lydia thanutporn's picture
from Thailand, 4 months ago

Project Period

Started On
Friday, November 8, 2019
Ended On
Sunday, November 10, 2019

Participants

15

Service hours

450
Geolocation

Topics

Communications and Scouting Profile
Youth Engagement
Adults in Scouting

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.