ค่ายพักแรมลูกเสือ

ค่ายพักแรมลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2562 ณ ค่ายหัตถวุฒิ จังหวัดสระบุรี

lydia thanutporn's picture
from Thailand, 4 months ago

Project Period

Started On
Friday, December 6, 2019
Ended On
Friday, December 6, 2019

Participants

300

Service hours

9600
Geolocation

Topics

Communications and Scouting Profile
Adults in Scouting

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.