บำเพ็ญประโยชน์

บำเพ็ญประโยชน์ วันหยุดราชการ วันที่ 15-16 เมษายน 2562 ณ สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง)

lydia thanutporn's picture
from Thailand, 4 months ago

Project Period

Started On
Monday, April 15, 2019
Ending On
Thursday, April 16, 2020

Participants

20

Service hours

60000
Geolocation

Topics

Adults in Scouting

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.