วิทยากรการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

วิทยากรการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือ สพป.หนองคาย เขต 2

You should not see this

Comments

Ruechakorn Narapongsatorn's picture

เยี่ยมมากเลย

lydia thanutporn's picture
from Thailand, 7 months ago

Project Period

Started On
Wednesday, April 17, 2019
Ended On
Wednesday, April 24, 2019

Participants

200

Service hours

12000

Topics

Adults in Scouting

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.