การฝึกภาคปฏิบัติโครงการลูกเสือผู้นำสันติภาพMessenger of Peace

วันที่ 1ธันวาคม 2562 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม Messenger of Peace ฝึกภาคปฏิบัติกิจกรรม Activity  Modules ดังนี้

1.Introduction to MoP

2.MoP Beat

3.Networking  game

4.WWW.Scout org.

5.Sing a Song (Big Idea)

6.What  Peace Mean to you

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร มีลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วม จำนวน 200คน

Wili Sri's picture
from Thailand, 6 days ago

Project Period

Started On
Sunday, December 1, 2019
Ended On
Sunday, December 1, 2019

Participants

350

Service hours

2100
Geolocation

Topics

Adults in Scouting

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.