กิจกรรมการเผยแพร่กิจกรรม MOP สู่ลูกเสือ

คณะผู้กำกับ MOP thailand  รุ่นที่ 4 ได้จัดกิจกรรมการเผยแพร่ กิจกรรม MOP สู่ลูกเสือในสถานศึกษา โดยใช้กิจกรรมทั้ง 6 โมดุล ณ โรงเรียนมัธยมหนองแขม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 โดยการจัดกิจกรรมให้ลูกเสือโรงเรียนมัธยมหนองแขม จำนวน 200 คน โดยใช้กิจกรรม ทั้ง6โมดุล นักเรียนให้ความสนใจและกิจกรรมประสพผลสำเร็จเป็นอย่างดี

WEANTEANG CHANCHAI's picture
from Thailand, 6 days ago

Project Period

Started On
Sunday, December 1, 2019
Ended On
Sunday, December 1, 2019

Participants

305

Service hours

1830
Geolocation

Topics

Better World Framework
Scouting and Humanitarian Action
Communications and Scouting Profile

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.