การอบรม กิจกรรม 6 Module ของ MoP Thailand ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กทม.

จัดกิจกรรม 6 Module ให้กับ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ และผู้สนใจ 

watcharapong's picture
from Thailand, 6 days ago

Project Period

Started On
Sunday, December 1, 2019
Ended On
Sunday, December 1, 2019

Participants

100

Service hours

600
Geolocation

Topics

Better World Framework
Partnerships
Scouting and Humanitarian Action

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.