การฝึกอบรมโครงการ "ผู้นำสันติภาพ" รุ่นที่ 4

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือโครงการ"ผู้นำสันติภาพ" Messengers of peace#4 วันแรกของการฝึกอบรม ณ ค่ายผิน แจ่มวิชาสอน 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562

apiwor's picture
from Thailand, 8 months ago

Project Period

Started On
Friday, November 29, 2019
Ended On
Sunday, December 1, 2019

Participants

105

Service hours

1890

Topics

Better World Framework

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.