25 พฤศจิกายน วันมหาวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)

วันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันมหาวชิราวุธ หรือวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ค่ายธนาสัมฤทธิ์ จัดพิธีถวายพวงมาลา ถวายราชสดุดี และได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ บริจาคข้าวสาร เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงานและผู้มารับของบริจาค ในตำบลยางหัก หมู่ที่ 7 จำนวน 1,500 ครอบครัว

You should not see this

Comments

Tiger Scout's picture

Good Activity

DaiNo Arm Scout's picture
from Thailand, 4 months ago

Project Period

Started On
Monday, November 25, 2019
Ended On
Monday, November 25, 2019

Participants

200

Service hours

1200
Geolocation

Topics

Diversity and Inclusion
Youth Engagement
Good Governance

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.