อบรม ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา ป.๔-ป.๖

กิจกรรม อยู่ค่ายพักแรม การประกอบอาหาร และ เดินทางไกล

eak..ratchaburi's picture
from Thailand, 6 days ago

Project Period

Started On
Monday, November 4, 2019
Ended On
Wednesday, November 6, 2019

Participants

250

Service hours

11250
Geolocation

Topics

Youth Programme
Youth Engagement
Partnerships
Better World Framework

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.