วิทยากร อบรม

วิทยากร อบรม ลูกเสือ เนตรนารี และ สมาชิกยุวกาชาด ระดับ ม.3 โรงเรียนถาวรานุกูล
จังหวัดสมุทรสงคราม

eak..ratchaburi's picture
from Thailand, 1 month ago

Project Period

Started On
Friday, October 11, 2019
Ended On
Sunday, October 13, 2019

Participants

500

Service hours

30000
Geolocation

Topics

Youth Programme
Youth Engagement
Spiritual Development
Partnerships

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.