ร่วมประชาสัมพันธ์MoP ในกิจกรรมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายหัตถวุฒิแคมป์

ร่วมประชาสัมพันธ์ MoP ในกิจกรรมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายหัตถวุฒิแคมป์ โดยระหว่างการอบรมได้มีการสอนผู้เข้าร่วมอบรมสมัคร Scout.org เต้นMoP dance การถ่ายรูป like&share รับของรางวัลต่างๆ

Links

Panatda Emma Nimnual's picture
from Thailand, 4 months ago

Project Period

Started On
Saturday, September 28, 2019
Ended On
Monday, September 30, 2019

Participants

200

Service hours

1600
Geolocation

Topics

Partnerships
Youth Programme
Youth Engagement
Adults in Scouting
Communications and Scouting Profile

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.