ปฏิบัติหน้าที่วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

กองทหารรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราโชวาทราชดำเนินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท้องสนามหลวง

Imagen de sureenipha
hace 1 mes

Project Period

Started On
Sunday, October 13, 2019
Ended On
Sunday, October 13, 2019

Número de participantes

18

Horas de servicio

108
Geolocation

Topics

Better World Framework

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.