อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและCPR&AEDให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จำนวน500 คน

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและCPR&AEDให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จำนวน500 คน ณ ค่ายธนาสัมฤทธิ์แคมป์ อ.ปากช่อง จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่8 - 10 ตุลาคม2562 พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการการ MoPและวิธีการสมัคร  ตั้งแต่13:00-17:00 น.

TongVK's picture
from Thailand, 7 months ago

Project Period

Started On
Wednesday, October 9, 2019
Ended On
Wednesday, October 9, 2019

Participants

500

Service hours

3000

Topics

Better World Framework

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.