บริการวิชาชีพ

บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนช่วยกันหันมาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้แทนถุงพาสติก

Walaiphorn Supanya's picture
1 week ago

Project Period

Started On
Tuesday, September 10, 2019
Ended On
Tuesday, September 10, 2019

Participants

2

Service hours

2
Geolocation

Topics

Youth Programme
Youth Engagement
Adults in Scouting
Diversity and Inclusion
Safe from Harm
Spiritual Development
Scouting and Humanitarian Action
Better World Framework
Good Governance
Global Support Assessment Tool
Communications and Scouting Profile
Partnerships

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.