อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น

อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น

lydia thanutporn's picture
from Thailand, 10 months ago

Project Period

Started On
Wednesday, July 17, 2019
Ended On
Saturday, July 20, 2019

Participants

80

Service hours

3200

Topics

Adults in Scouting

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.