นางสาวจันทราภรณ์ ศรีสวัสดิ์

ทำรักการอ่าน ฝึกการอ่านหนังสือ การจดบันทึกในเรื่องที่ได้อ่านมา เพื่อพัฒนาการอ่านหนังสือของเด็กไทย

Jantraporn Srisawat's picture
1 week ago

Project Period

Started On
Tuesday, August 13, 2019
Ended On
Tuesday, August 13, 2019

Participants

1

Service hours

1
Geolocation

Topics

Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.