ทําความดี

การวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย คณะครู นักเรียน-นักศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

ksooc7705@gmail.com's picture
1 week ago

Project Period

Started On
Wednesday, July 10, 2019
Ended On
Monday, August 12, 2019

Participants

5

Service hours

5
Geolocation

Topics

Spiritual Development
Diversity and Inclusion

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.