หล่อเทียนพรรษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย - TAC
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ทางวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาให้กับนักเรียน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย

Fern Phoothong's picture
1 week ago

Project Period

Started On
Thursday, July 11, 2019
Ended On
Thursday, July 11, 2019

Participants

100

Service hours

1000
Geolocation

Topics

Youth Programme
Youth Engagement

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.