บำเพ็ญประโยชน์ |

ช่วยอาจารย์เรียงเสื้อนักเรียน ชาย-หญิง และ
เบอร์เสื้อให้เป็นระเบียเรียบร้อยตามจำนวนที่นับครั้งแรกจนครบตามจำนวน

Chawit  's picture
1 week ago

Project Period

Started On
Wednesday, June 12, 2019
Ended On
Wednesday, June 12, 2019

Participants

2

Service hours

6
Geolocation

Topics

Scouting and Humanitarian Action
Spiritual Development

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.