กิจกรรมขายขยะ

เศษกระดาษ ขวดพลาสติก เก็บและคัดแยก เพื่อนำไปขาย

Panatda Emma Nimnual's picture
from Thailand, 3 months ago

Project Period

Started On
Thursday, May 23, 2019
Ended On
Thursday, May 23, 2019

Participants

4

Service hours

12
Geolocation

Topics

Good Governance

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.