กิจกรรมค่ายเขียว-เหลืองสัมพันธ์ ปี2562

ร่วมกิจกรรมค่ายเขียว-เหลืองสัมพันธ์ ปี2562 นักเรียนปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย

Panatda Emma Nimnual's picture
from Thailand, 4 months ago

Project Period

Started On
Sunday, May 12, 2019
Ended On
Tuesday, May 14, 2019

Participants

140

Service hours

48
Geolocation

Topics

Youth Engagement
Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.