กิจกรรมค่ายเขียวเหลืองสัมพันธ์ ปี 2562

ร่วมกิจกรรมค่ายเขียวเหลืองสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2562 นักเรียนใหม่ปวช.1 ในวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2562

walaiphorn's picture
1 week ago

Project Period

Started On
Sunday, May 12, 2019
Ended On
Tuesday, May 14, 2019

Participants

140

Service hours

6720
Geolocation

Topics

Youth Programme
Youth Engagement
Scouting and Humanitarian Action
Diversity and Inclusion

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.