การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย "ไทยใส่สบาย" ปี 2560

เป็นเจ้าหน้าที่ในการประสานงานโครงการ การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย "ไทยใส่สบาย" ปี 2560 โครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด “ไทยใส่สบาย”โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการสร้างคน สร้างสังคมพร้อมเผยแพร่ภาพลักษณ์ภูมิปัญญาผ้าไทยผ่านงานวัฒนธรรมสู่สายตาชาวไทยและชาวต่างประเทศทั้งยังส่งเสริมสำนึกความเป็นไทยวิถีถิ่นวิถีไทยและสนับสนุนความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของนักออกแบบไทยให้มีเวทีในการแสดงฝีมือและศักยภาพของตนเองด้วยการเชิญชวนดีไซเนอร์ไทยรุ่นใหม่เข้าร่วมประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทยที่มีความทันสมัยและสามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันอันจะเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของผ้าไทย

Panatda Emma Nimnual's picture
from Thailand, 6 months ago

Project Period

Started On
Tuesday, May 9, 2017
Ended On
Tuesday, May 9, 2017

Participants

350

Service hours

6
Geolocation

Topics

Partnerships
Youth Engagement

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.