กิจกรรมอ่านสารสันติภาพ

กิจกรรมอ่านสันติภาพ เนื่องในวันวันสันติภาพสากล 21 กันยายน 2018

Panatda Emma Nimnual's picture
from Thailand, 4 months ago

Project Period

Started On
Friday, September 21, 2018
Ended On
Friday, September 21, 2018

Participants

147

Service hours

2
Geolocation

Topics

Scouting and Humanitarian Action
Youth Engagement
Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.