กิจกรรมทางศาสนาของข้าพเจ้า

ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสามง่าม จ.นครปฐม

Panatda Emma Nimnual's picture
from Thailand, 8 months ago

Project Period

Started On
Monday, October 22, 2018
Ended On
Monday, October 22, 2018

Participants

24

Service hours

24
Geolocation

Topics

Better World Framework
Good Governance

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.