กิจกรรมเผยแพร่ MoP และ โครงการ We are one.

ทำกิจกรรมเผยแพร่ messengers of peace ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย Amcol

fahployrung's picture
from Thailand, 2 months ago

Project Period

Started On
Friday, December 21, 2018
Ended On
Friday, December 21, 2018

Participants

70

Service hours

350
Geolocation

Topics

Better World Framework

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.