ขายไข่เค็ม

รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเรียบร้อย จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุภัยพิบัติที่ประเทศอินโดนีเซีย

Maruai Ruaisumran's picture
2 months ago

Project Period

Started On
Wednesday, November 7, 2018
Ended On
Wednesday, November 7, 2018

Participants

11

Service hours

11
Geolocation
Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.